Szkolenia dla firm

 „Promocja zdrowia w firmie rozpoczyna się wtedy,
gdy inwestowanie w zdrowie personelu staje się częścią biznesu.”
 

Już od wielu lat w krajach rozwiniętych pod względem społeczno – gospodarczym bardzo popularne są programy na rzecz zdrowia pracujących, określane jako promocja zdrowia w miejscu pracy. Również w Polsce coraz więcej firm zaczyna dbać o zdrowie swoich pracowników, oferując im programy profilaktyki i promocji zdrowia. Wielu pracodawców dostrzega, jakie są skutki pracy w pozycji siedzącej w bezruchu z oczami wpatrzonymi w monitor komputera lub w pozycji stojącej przy taśmie produkcyjnej. Obciążenie kręgosłupa, bóle mięśni pleców i głowy, zaburzenia krążenia, problemy ze wzrokiem, dłońmi, ramionami i nogami, trudności z koncentracją, wzmożona pobudliwość nerwowa… Takie symptomy ma blisko 70% dorosłych w krajach rozwiniętych. Według statystyk bóle pleców to jedna z najczęstszych przyczyn wizyt u lekarza i zwolnień lekarskich. Żartuje się nawet, że dla gospodarki krajów rozwiniętych choroby kręgosłupa są większym zagrożeniem niż strajki i recesja razem wzięte. Trzeba zaznaczyć również, że od pozycji siedzącej i pracy z komputerem w dzisiejszych czasach nie da się już uciec. Stąd tak dynamiczny ostatnio rozwój programów promocji zdrowia i profilaktyki dolegliwości bólowych związanych z kręgosłupem.

W takiej sytuacji uratować nas może tylko jedno – dbajmy o zdrowie, póki je mamy!!!
Kiedy odpowiednio wcześnie podejmiemy właściwe działania unikniemy bądź zatrzymamy postępujące dolegliwości u pracownika, a tym samym zapobiegniemy jego przyszłej absencji w pracy. Taka troska o najważniejszy kapitału przedsiębiorstwa tj. zdrowie pracowników i ich dobre samopoczucie psychofizyczne, wpłynie pozytywnie na ich motywację i efektywność w wykonywaniu zadań. To zaś będzie miało oddźwięk w rozwoju ekonomicznym firmy. Zaangażowanie pracodawcy w promocję zdrowia pracowników stanowi rodzaj dodatkowej psychologicznej płacy, co ma niewątpliwy wpływ na przywiązanie ich do firmy.
Dodatkowo realizacja programów „promocji zdrowia” wzmacnia pozytywny wizerunek firmy, przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności na rynku.

Pracodawco! Jeśli więc zależy Ci na:
1. poprawie samopoczucia i zdrowia pracowników, wzrostu wydajności pracy,
2. ograniczeniu kosztów powodowanych absencją, fluktuacją kadr i wypadkami przy pracy,
3. dobrym publicznym wizerunku firmy, kreowanym przez zdrową załogę,
4. wzmocnieniu więzi załogi z firmą i powiązaniu celów osobistych z interesem organizacji,
5. akcentowaniu w reklamie i public relations nowoczesnego stylu zarządzania zasobami ludzkimi.

weź udział w programie profilaktyki bólów kręgosłupa „Szkoła Pleców” prowadzonym przez Centrum Zdrowych Pleców „RehAktiv”!

Nasz autorski program powstał na bazie metod opracowanych i stosowanych od wielu lat w Niemczech w Związku Niemieckich Nauczycieli Szkoły Pleców w Hanowerze (BdR e.V.) pod nazwą „Arbeitsplatzbezogene Rückenschule”

Jeżeli choć trochę zainteresowaliśmy Państwa programem „inwestowania w zdrowie pracownika”, chętnie umówimy się z Państwem na spotkanie, aby móc w szczegółach przedstawić tematykę naszego programu dla firm „Szkoła Pleców”.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!