Konsultacje terapeutyczne

Indywidualne opracowanie przez fizjoterapeutę planu terapii i rehabilitacji ze szczególnym uwzględnieniem stanu zdrowia, możliwości oraz potrzeb pacjenta. Konsultacje dają szansę doboru form terapii, które umożliwią Państwu szybki powrót do zdrowia.

Podczas 30 minutowej konsultacji będą mieli Państwo okazję przedstawić swoje problemy zdrowotne, potrzeby i oczekiwania. Nasz fizjoterapeuta określi odpowiednią dla Państwa terapię indywidualną oraz przedstawi propozycję skutecznych indywidualnych lub grupowych zajęć ruchowych.